Emergency First Response – EFR

Kurs jest skondensowaną wiedzą o udzielaniu pierwszej pomocy w różnych wypadkach (nie tylko nurkowych). Doskonale przygotowuje do kursu PADI Rescue, który skoncentrowany jest już tylko na problematyczne zagadnienia i wypadki nurkowe. Podczas kilkugodzinnego spotkania z profesjonalnym instruktorem nauczysz się metod udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, przećwiczysz je na specjalnych manekinach i obejrzysz filmy instruktażowe przygotowane przez PADI. Umiejętności nabyte podczas kursu pomogą przywrócić, utrzymywać i chronić funkcje życiowe u chorych i rannych pacjentów. Kurs prowadzony jest zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Doradczego do Spraw Resuscytacji (ILCOR), oraz Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Tematyka zajęć EFR:

 • Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ocena wstępna
 • Rozpoznanie choroby
 • Sztuczne oddychanie
 • Sztuczne
  oddychanie i masaż serca/resuscytacja/
 • Podstawowy krąg pomocy
 • Ocena choroby
 • Ocena urazu
 • Scenariusze wypadków

Cena: 350 PLN

Cena kursu zawiera:

 • Szkolenie praktyczne i teoretyczne

Cena kursu nie zawiera:

 • Kosztu licencji EFR