Advanced Open Water Diver – AOWD

Advanced Open Water Diver

PADI AOWD jest kolejnym etapem na drodze ku doskonaleniu umiejętności nurkowych i poszerzaniem Twoich podwodnych zainteresowań.

Program zapewnia początkującemu nurkowi dobrze zorganizowany, bezpieczny oraz ciekawy kurs, w celu zdobycia dodatkowego doświadczenia. Kurs ten angażuje uczestników w różnorodne podwodne scenariusze.. Uczestnikami kursu Advanced Open Water Diver mogą być nurkowie posiadający certyfikaty PADI OWD lub stopień równorzędny.Wszyscy uczestnicy kursu muszą zaliczyć dwa obowiązkowe nurkowania mające na celu zorientowanie studentów w podstawach zaawansowanego nurkowania i obejmują następujące zajęcia: nawigacja podwodna (kombinacja nurkowania naturalnego i nawigacji z kompasem) i nurkowanie głębokie. Trzy z pięciu nurkowań są nurkowaniami „do wyboru” obejmują następujące opcje:

 • nurkowanie nitroxowe
 • nurkowanie z łodzi
 • nurkowanie w prądzie
 • nurkowanie w suchym skafandrze
 • nurkowanie wielopoziomowe
 • poszukiwanie i wydobywanie
 • podwodny przyrodnik
 • podwodna fotografia
 • nurkowanie wrakowe
 • doskonała pływalność zerowa
 • nurkowanie ze skuterem podwodnym

Nurkowania te wybierane są po konsultacji z instruktorem i dopasowywane do twojego kursu Advanced Open Water Diver. W przypadku kończenia kursu w miejscu wybranym przez kursanta do ceny kursu mogą być doliczone lokalne koszty nurkowań.

Cena: 1150 zł
Kurs indywidualny: 1300 zł

Cena kursu zawiera:

 • 5 nurkowań na wodach otwartych do 30 metrów
 • Szkolenie praktyczne i teoretyczne
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikację PADI – 200 zł

Cena kursu nie zawiera:

 • Sprzętu nurkowego
 • Transportu do miejsca zajęć
Wymagania:

 • Wiek – ukończone 15 lat /dla młodzieży od 12 roku życia AOWD Junior/
 • Ważne badania lekarskie + /oświadczenie medyczne PADI/
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów /dla osób niepełnoletnich/na formularzu PADI
 • Ukończony kurs OWD PADI lub równorzędny innych organizacji