Tec Rec Deep

Program ten adresowany jest do nurków, którzy zainteresowani są nurkowaniem poza tradycyjnymi limitami bezdekompresyjnymi- nurkowaniami głębokimi. Uprawnienia jakie otrzymacie po kursie dadzą Wam możliwość wykonywania nurkowań dekompresyjnych do 50 metrów z akcelerowaną dekompresją na nitroxie do 100% O2. Ideą programu jest zbudowanie podstaw dla długich nurkowań z akcelerowaną dekompresją oraz późniejszych głębokich nurkowań trimixowych. Dlatego główny nacisk w tym programie będzie kładziony na konfigurację oraz nauczanie prawidłowych procedur i technik, a nie samą głębokość nurkowania.

Kurs Tec Deep został przygotowany dla PADI przez DSAT(Diving Science and Technology) + najbardziej uznaną organizację zrzeszającą instruktorów nurkowania technicznego specjalizujących się w szkoleniu nurków technicznych oraz Gas Blenderów. DSAT stworzył programy szkoleniowe dla wielu innych organizacji szkolących nurków technicznych i po raz pierwszy firmuje je swoim logiem- Tec Rec DSAT. Kursy te skierowane są do bardzo doświadczonych i zaawansowanych nurków rekreacyjnych, którzy chcą iść dalej…

Pełny kurs nurkowania technicznego TEC DEEP DSAT składa się z 6 wykładów, 6 sesji praktycznych i 12 nurkowań.

W czasie wykładów teoretycznych przekazywana jest wiedza odnośnie konfiguracji technicznej, procedur nurkowania technicznego, dekompresji, zagrożeń związanych z głębokością, użyciem bogatych w tlen mieszanek i wiele innych.

Sesje praktyczne poświęcone są planowaniu nurkowań szkoleniowych z użyciem tabel oraz oprogramowania komputerowego. W czasie nurkowań na wodach otwartych wykonuje się praktycznie nauczone procedury nurkowania technicznego (zakręcanie zaworów, S-drill, nurkowanie zgodnie z runtime, itp.). Ostatnie cztery nurkowania służą wykorzystaniu w praktyce nabytych umiejętności poprzez wykonanie głębokich nurkowań (do 50 metrów) z pełną dekompresją przy użyciu nitrox-u do 100% O2.

Kurs ten jest wymaganiem wstępnym dla uczestnictwa w programie DSAT Trimix.

Tec Deep to: Tec Rec Deep 40 + Tec Rec Deep 45 + Tec Rec Deep 50 + Gas Blender

Cena kursu : 3600 PLN

W skład kursu wchodzi :

 • Sześć (kilkugodzinnych) sesji teoretycznych w formie wykładów
 • Osiem sesji praktycznych/warsztatów
 • Dwanaście nurkowań (do 50 metrów z pełną dekompresją na różnych EANx)

Wymagania wstępne:

 • PADI Rescue Diver lub równorzędny
 • PADI Specjalizacja Nitrox lub równorzędny
 • PADI Specjalizacja Głęboka (lub doświadczenie w dziedzinie wykonywania nurkowań w przedziale 30-40 metrów)
 • Posiadanie 100 udokumentowanych nurkowań, w tym minimum 20 nurkowań na nitroxie, 25 nurkowań głębszych niż 18 metrów i minimum 15 nurkowań głębszych niż 30 metrów.

Wymagania sprzętowe:

 • Zestaw dwubutlowy (minimum 2×12 l) z manifoldem separującym
 • Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m)
 • Automat zapasowy (I i II stopień, wąż standardowej długości, manometr)
 • Płyta z uprzężą
 • Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD)
 • Dwie butle stage (7-12 litrów) – o czystości tlenowej.
 • Dwa automaty (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa)
 • Podstawowe urządzenie pomiarowe (komputer lub digital)
 • Zapasowe urządzenie pomiarowe (komputer lub digital)
 • Worek wypornościowy (min. 25 kg wyporu)
 • Kołowrotek z 50m linki
 • Zapasowa maska
 • Tabliczki (jedna na rękę+ druga standardowa)